LES AVENTURES DE TOM SAWYER

汤姆.索亚历险记

   LES AVENTURES DE TOM SAWYER

   汤姆.索亚历险记

   Autor: Mark Twain.
Traducció: Josep Carner

   马克.吐温 Mark Twain

   PREFACI.

   序

   La major part de les aventures consignades en aquest llibre succeïren de bo de bo; una o dues són experiments de la meva collita; la resta pertanyen a minyons que m'eren companys d'escola. Huck Finn és tret de la vida real; Tom Sawyer també, però no d'un individu: és una combinació de les característiques de tres nois que jo vaig conèixer; així és que pertany a l'orde arquitectònic compost.

   这本小说里的冒险故事确曾发生过。其中,有一两件是我自己的亲身经历,另外一些都是我少年时的同学们的。汤姆和哈克·费恩这两个人物形象都取材于生活,所不同的是: 汤姆是我认识的三个孩子的化身,是多个人物的混合体。

   Les estranyes supersticions a les quals hom fa referència, predominaven totes entre nois i esclaus de l'Oest en el període d'aquesta història; és a dir, fa trenta o quaranta anys.

   书中述及的一些迷信,稀奇古怪。三四十年前,在西部的孩子们和奴隶们当中,它们甚为流行。

   Encara que mon llibre s'adreça sobretot al divertiment de nois i noies, espero que això no serà causa que el defugin homes i dones, perquè part del meu propòsit ha estat mirar de fer plaent memòria als adults d'allò que un dia foren, i de com sentiren i pensaren i parlaren, i en quínes singulars empreses s'esmerçaren de vegades.

   我写这本小说主要是为了娱乐孩子们,但我也希望大人们不要因为这是本儿童读的书就将它束之高阁。 此外,我还试图想让那些成年人从书中想起当年的他们,那时的情感、思想、言谈以及一些令人不可思议的作法。

   L'AUTOR

   是为序。

   (Hartford, 1876).

   1876年作者于哈特福德